Korzyści wynikające z współpracy z naszą firmą

szkolenie

Jesteśmy agencją doceniającą starania naszych pracowników. Uważamy, że każda osoba zasługuje na szacunek i uznanie. Osobom zatrudnionym oferujemy atrakcyjny system motywacyjny, przeznaczony dla najlepszych pracowników. Zapewniamy również możliwość rozwoju oraz wspinania się po szczeblach kariery. Gwarantujemy sprawiedliwe podejście do każdego kandydata oraz fachową pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Zajmujemy się rejestracją pracowników w ZUS oraz kontrolą zawieranych umów. Zapewniamy udział w szkoleniach wstępnych oraz BHP. Monitorujemy badania lekarskie, niezbędne do podjęcia pracy w Polsce.


Pomoc w zakresie uzyskania odpowiednich dokumentów

Naszym pracownikom pomagamy w uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów i poświadczeń urzędowych. Wspieramy ich w uzyskaniu zezwoleń na legalny pobyt w Polsce, w tym wiz i kart pobytu. W ramach współpracy zajmujemy się kontaktem z urzędami na każdym szczeblu administracji. Pracownikom tymczasowym oferujemy pomoc w uzyskaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Nasi rekruterzy to osoby biegle posługujące się różnymi językami. Ich zadaniem jest pomoc obcokrajowcom w dokładnym zrozumieniu ofert oraz wymagań pracodawców.