W jakim kierunku powinna rozwijać się oferta kształcenia w Polsce?

Grafika aktualności 01Na to pytanie odpowiada ogłoszona przez Ministra Edukacji i Nauki „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2023”.
W 2023 r. dokument ten zawiera alfabetyczny wykaz 33 zawodów, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju kraju. Wymieńmy je tutaj, żebyście mogli rzucić okiem i porównać przewidywania Ministerstwa z własnymi obserwacjami

Automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.Warto podkreślić, że na liście tej po raz pierwszy znalazły się cztery zawody, są to:
operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, monter izolacji przemysłowych, technik izolacji przemysłowych.
Pojawił się także wykaz zawodów szczególnie istotnych dla poszczególnych województw.

Czy prognoza zmieni coś w polskim szkolnictwie?

Dzięki tej publikacji szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym, uwzględniając różny sposób ich finansowania.