Komunikacja w środowisku pracy

kobieta z telefonemDziś będzie o komunikacji w środowisku pracy, ponieważ to ona stanowi podstawę funkcjonowania organizacji i to dzięki niej można koordynować działania, rozwiązywać problemy czy informować o wymaganiach.

Właściwa komunikacja sprawia, że przedsiębiorstwo lepiej działa, pracownicy potrafią słuchać się wzajemnie i współpracować, a poziom wykonywanych zadań jest wysoki. Może być więc ona doskonałym narzędziem do zdobywania przewagi konkurencyjnej .

Komunikację w firmach dzielimy na:

  • poziomą, w której udział biorą członkowie organizacji znajdujący się na równorzędnych stanowiskach. Ważne jest, aby pracownicy np. ustalając sposób wykonania zadania, aktywnie słuchali siebie nawzajem oraz wyrażali swoje potrzeby i opinie w precyzyjny sposób. Istotną rolę odgrywa tutaj asertywność.
  • pionową – gdy mamy do czynienia z hierarchią. Rozróżniamy komunikację w dół (informacja dla pracowników od zarządu) i w górę (wniosek pracowników kierowany do managera). Przy komunikacji w dół starajmy się dbać o dobre relacje, mówić z empatią oraz przekazywać informację zwrotną o wykonanych zadaniach. Wtedy pracownicy będą czuli się zauważeni i ważni. Komunikacja w górę powinna opierać się na otwartości i gotowości na współpracę, nie na postawie aroganckiej i roszczeniowej.

📌 Na koniec zostawiamy Wam kilka wskazówek, jak efektywnie komunikować się w miejscu pracy?

Komunikacja może przybrać różne formy – osobistą, mailową, poprzez komunikator i platformy do zarządzania pracą. Zawsze warto upewnić się, że stosujemy się do obowiązujących zasad i wymieniamy informacje na właściwy temat i we właściwym miejscu.

Nastaw się na otwartą i szczerą komunikację. Nie chodzi o to, żeby na wszystko się zgadzać, ale dążyć do porozumienia mimo różnic.

Zwracaj uwagę na język ciała i ton głosu, ponieważ komunikacja dotyczy nie tylko treści komunikatu, ale także sposobu, w jaki zostaje przekazany.

Zadbaj o komunikację dwustronną – słuchanie pomysłów innych osób jest tak samo ważne jak mówienie o własnych.

Oddzielaj fakty – sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce) od historii, a więc Twoich interpretacji danych sytuacji.

Wielu pracowników i menedżerów nie zdaje sobie sprawy z tego, że często czynnikiem powodującym problemy finansowe czy techniczne w firmach jest nieprawidłowa komunikacja. Czas to zmienić smile