Co wpływa na samopoczucie, motywację i efektywność pracowników?

cztery kobiety 01🤔 Co wpływa na samopoczucie, motywację i efektywność pracowników?
👉 Atmosfera w miejscu w pracy!

Jeśli jest ona niesprzyjająca, działamy niechętnie, odczuwamy lęk czy podejrzliwość. Negatywne emocje pochłaniają nasze zasoby energetyczne i sprawiają, że zamiast na realizacji zadań - skupiamy się na czynnym lub biernym uczestnictwie w konfliktach 😤.

🔍 Tymczasem badania pokazują, że ponad połowa ankietowanych określa atmosferę w pracy jako „złą”albo „nie do zniesienia”. To zatrważające, zwłaszcza w kontekście deklaracji 80% zapytanych, że atmosfera w miejscu pracy wpływa na ich zaangażowanie w obowiązki.

🙌 Jak każdy z nas może wpłynąć na dobrą atmosferę w miejscu pracy?

✔️ Przychodząc do pracy wypoczętym, opanowując emocje w sytuacjach konfliktowych, dążąc do znalezienia kompromisów, będąc asertywnym, wyrozumiałym, szanującym granice własne i cudze.

🤔 A jaki jest Wasz przepis na to, by czuć się dobrze tam, gdzie spędzacie po 8 godzin dziennie?